Takuu ja ostoehdot

Ohjeet oston suorittamiseen

Valitse sopivat tuotteet, määrät ja lisä tuotteet ostoskoriin. Ennen tilauksen lähettämistä voi tilattavien tuotteiden määrää muuttaa tai poistaa tuotteita ostoskorista. Tuotteiden koriin lisäämiseen paina ”Jatkan ostamista”.

Kun tuotteet on valittu, paina ”Laadi tilaus”.
Tarkista ”Tilauksen laatiminen” –sivulla, että kaikki tilaukset tiedot on syötetty oikein. Kun olet tutustunut verkkokaupassa asioimisen ehtoihin, paina ”Jatkan”.

Valitse maksuvaihtoehtojen sivulta sopiva maksutapa.

– Pankkisiirrolla
Jos maksutavaksi on valittu ”Pankkisiirto”, tilauksessa ilmoitettuun sähköpostiin lähetetään lasku kaikkine oston suorittamiseen tarvittavine tietoineen. Tilaus siirtyy käsiteltäväksi siitä maksettavan summan saavuttua meidän pankkitilille. Pankkisiirron kommenttikenttään syötetään laskun numero. Jos tilausta ei ole maksettu tilillemme viiden päivän sisällä, katsomme tilauksen peruutetun. Kun tilaus on maksettu, osto katsotaan suoritetun ja lähetämme toimitustiedot tilauksessa ilmoitettuun sähköpostiin.

– Maksaminen Maksukeskuksen välityksellä
Jos valitsette maksutavaksi ”Maksukeskus”, tilauksen voi maksaa suoraan ja se siirtyy heti Maksukeskuksen maksusuorituksen jälkeen käsiteltäväksi. Osto katsotaan suoritetun summan meidän tilille saapumisen jälkeen ja me lähetämme toimitustiedot tilauksessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Kaupan peruuttaminen

Kuluttajalla on Viron velvoiteoikeuslain (võlaõigusseadus) 56 § nojalla oikeus peruuttaa viestintävälineen välityksellä tehty kauppa 14 päivän sisällä. Määräaika alkaa tuotteiden kohdalla tuotteen kuluttajalle toimittamisen päivästä. Kuluttajan ilmoittamien yksilöllisten vaatimusten mukaisesti tilaustyönä valmistettua tuotetta ei voi palauttaa.

Saaremaa Sepad –verkkokaupassa tehdyn kaupan peruuttamiseen on:

1. Toimitettava asianmukainen hakemus sähköpostiosoitteeseen sepad@sepad.ee 14 päivän sisällä tilatun tuotteen toimittamisesta alkaen. Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot: palautettava tuote, laskun numero sekä tilaajan nimi ja pankkitili, jonne tuotteesta maksettu summa palautetaan.
2. Verkkokaupasta hankittu ja käyttämätön, ehjä tuote palautetaan, jos mahdollista, alkuperäisessä pakkauksessa verkkokaupan haltijan kanssa etukäteen sovittuna aikana ja tavalla sovittuun paikkaan.
3. Tuotteen palautuskulut maksaa asiakas ja tuotteen toimituskuluja ei korvata (paitsi jos tuotteen palauttamisen syynä ovat väärän tuotteen toimittaminen tai tuotteen virheellisyys).
4. Tuotteesta maksettu summa palautetaan palautetun tuotteen tarkistamisen jälkeen. Palautamme maksetun määrän kaupan peruuttamisen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille viimeistään 30 päivän sisällä palautetun tuotteen vastaanottamisesta.

Tiedonsuoja

Saaremaa Sepad OÜ sitoutuu suojaamaan kaikki käyttöönsä saamat asiakastiedot asianmukaisella ja turvallisella tavalla. Asiointi kotisivulla sepad.ee on turvallista ja täyttää EU:n ja Viron lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

1. Sepad.ee ei käytä saamiaan asiakastietoja laittomiin tarkoituksiin;
2. Sepad.ee ei välitä asiakkaiden tietoja kolmansille osapuolille;
3. Sepad.ee on sitoutunut ylläpitämään asiakkaiden tietosuojaa ja välittää asiakkaan tietoja kolmansille henkilöille vain Viron lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa.

Kun asiakas käyttää Sepad.ee:n tarjoamia palveluita, katsotaan, että hän on tutustunut meidän tiedonsuojaehtoihin ja hyväksyy ne.
Jos sinulla on huomautettava ja ehdotuksia meidän tiedonsuojajärjestelyjen osalta, pyydämme lähettämään palautteen osoitteeseen sepad@sepad.ee

Tuotteiden takuu

Kaikille tuotteille on annettu yhden vuoden takuu, jos tuotekuvauksessa ei ole mainintaa poikkeavasta takuuajasta. Tuotteen takuutodistuksena on sähköpostiin lähetetty lasku.
Takuu on voimassa vain sillä edellytyksellä, että tuotetta on käytetty tarkoituksenmukaisella tavalla. Takuu ei kata tuotteen luonnollista kulumista ja ruostumista.

Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:

1. jos tuotetta on takuuaikana korjannut ostaja tai kolmas henkilö;
2. jos tuotteeseen on yhdistetty osia, joita valmistaja ei ole tarkoittanut tuotteeseen yhdistettävän;
3. jos tuote on vaurioitunut varomattoman käsittelyn, vääränlaisen huollon, kuljetuksen (jos kuljetuksen on hoitanut ostaja tai kolmas henkilö) johdosta.

Takuun käyttämiseen on:

1. Lähetettävä asianmukainen hakemus sähköpostiosoitteeseen sepad@sepad.ee. Viestiin tulisi lisätä ongelman mahdollisimman tarkka kuvaus.
2. Jos mahdollistaa, viestiin on liitettävä kuva ongelmasta.
3. Ilmoitettava hakemuksessa viestin lähettäjän yhteystiedot, tuotteen nimi ja ostolaskun numero.
4. Otamme yhteyttä hakemuksen saapumisen jälkeen ja sovimme jatkotoimista takuumenettelyn loppuun saattamiseen.

Reklamointi

Viron velvoiteoikeuslain (võlaõigusseadus) 218 § nojalla on myyjä vastuussa tuotteessa ilmenneistä virheistä 2 vuoden sisällä tuotteen ostajalla toimittamisesta alkaen. Tällaisessa tapauksessa edellytetään, että 6 kuukauden sisällä ostopäivästä alkaen ilmennyt puute oli tuotteessa jo sen ostohetkenä, jos tällainen edellytys ei ole tuotteen ja siinä ilmenneen vian suhteen ristiriidassa.

Jos tuotteessa on ilmennyt tekninen virhe, on kuluttajalla oikeus vaatia tuotteen korjaamista tai jos korjaaminen on mahdotonta tai kohtuutonta, tuotteen vaihtamista uuteen. Jos tuote voidaan korjata, tuotteen vaihtamista ei voi vaatia, sillä se aiheuttaisi myyjälle kohtuuttomia kuluja. tuotteesta maksetun hinnan palauttamista voi vaatia vain siinä tapauksessa, kun tuotteen vaihtaminen uuteen ei ole mahdollista sopivan tuotteen puuttumisen takia.

Valmistaja ei vastaa tuotteen käyttäjän syystä tai huolimattoman käsittelyn tai ei-tarkoituksenmukaisen käytön johdosta syntyneistä vaurioista sekä tuotteen tavanomaisessa käytössä syntyneestä luonnollisen kulumisen ja ruostumisesta.

Tuotteessa vian havaitsemisen jälkeen on:

1. Lähetettävä asianmukainen hakemus sähköpostiosoitteeseen sepad@sepad.ee. Viestiin tulisi lisätä ongelman mahdollisimman tarkka kuvaus.
2. Jos mahdollistaa, viestiin on liitettävä kuva ongelmasta.
3. Ilmoitettava hakemuksessa viestin lähettäjän yhteystiedot, tuotteen nimi ja ostolaskun numero.
4. Otamme yhteyttä hakemuksen saapumisen jälkeen ja sovimme jatkotoimista takuumenettelyn loppuun saattamiseen.