Garantii ja ostutingimused

Ostujuhend

Valige välja sobivad tooted, nende kogused ning lisage tooted ostukorvi. Ostukorvis saate tellitavate kaupade kogust muuta ja ostukorvist eemaldada. Saate lisada ka teisi tooteid vajutades nuppu “Jätkake ostmist”.

Kui sepised valitud, klikkige nupule “Vormistan ostu”.
Lehel „Ostu vormistamine“ kontrollige, kas soovitud tellimuses on kõik andmed korrektselt esitatud. Kui olete tutvunud ostukeskkonnas kehtivate tingimustega, klikkige nupul „Jätkan“.

Makseviiside lehel valige Teile sobiv makseviis.

– Ülekandega pangakontole
Kui valite makseviisiks „Ülekandega pangakontole“, saadetakse Teie poolt näidatud e-posti aadressile arve koos kõigi makse sooritamiseks vajalike andmeteega. Võtame tellimuse töösse pärast makse laekumist. Ülekande selgitusse palume märkida arve number. Kui makse ei ole tellimuse vormistamisest 5 päeva jooksul meie pangakontole laekunud, käsitleme seda kui soovi ostust loobuda ning tühistame tellimuse. Pärast raha laekumist loetakse ost sooritatuks ja kinnitus koos tarneinfoga saadetakse Teie poolt märgitud e-posti aadressile.

– Tasumine Maksekeskuse kaudu 
Kui valite makseviisiks “Maksekeskus” on teil võimalik otse tellimuse eest tasuda ning tellimus läheb töösse seega kohe peale Maksekeskuses ülekande teostamist. Pärast raha laekumist loetakse ost sooritatuks ja  kinnitus koos tarneinfoga saadetakse Teie poolt märgitud e-posti aadressile

Taganemisõigus

Vastavalt Võlaõigusseaduse §56 võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on jõudnud tarbijani. Tagastamisõigus puudub kaubal, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi, või mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt, st. spetsiaalselt Teie jaoks.

Taganemisõiguse kasutamiseks Saaremaa Sepad e-poes tuleb:

1. Esitada vastavasisuline avaldus e-posti aadressil sepad@sepad.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Avalduses kindlasti märkida ära järgmine info: tagastatav toode, arve number ning Teie nimi ja arveldusarve number, kuhu raha tagasi kanda.
2. Olles eelnevalt e-poe halduriga tagastamisaja, -koha ja -viisi kokku leppinud, tuleb tagastada kasutamata, siltidega, korrektne ja võimalusel originaalpakendis kaup.
3. Kauba tagastamine toimub kliendi kulul ja sel puhul esialgset transporditasu ei hüvitata (välja arvatud juhul, kui tagastatud kaup ei vastanud tellitule: vale toode või toode ei toimi funktsionaalselt).
4. Raha tagastamine toimub pärast meiepoolset kauba kontrollimist. Alles seejärel sooritame ülekande Teie poolt avalduses toodud arveldusarvele ja seda mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates tagastatud kauba meieni jõudmisest.

Privaatsuspoliitika

Saaremaa Sepad OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta Teie privaatsust ja hoolitseda, et Teie isikuandmed on kaitstud. Sepad.ee tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

1. Sepad.ee ei kasutata oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel;
2. Sepad.ee ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele;
3. Sepad.ee on võtnud endale kohustuse kaitsta Teie privaatsust ja edastada oma klientide isiklikke andmeid kolmandatele isikutele, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Kasutades Sepad.ee teenuseid kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.
Kui teil on mingeid märkusi ja ettepanekuid privaatsuspoliitika kohta, palun teatage sellest e-posti teel sepad@sepad.ee

Toodete garantii

Kõigile kaupadele kehtib 1-aastane garantii, kui toote kirjelduses ei ole märgitud pikemat garantiiperioodi. Toote garantiitunnistuseks on Teile e-postiga saadetud arve.
Garantii kehtib vaid juhul, kui toodet on kasutatud sihtotstarbeliselt. Garantii ei laiene toote loomulikule kulumisele ja roostetamisele.

Garantii ei laiene juhtudel:

1. kui toodet on garantiiperioodi vältel parandatud ostja või kolmanda isiku poolt;
2. kui tootele on lisatud detaile, mis pole tootja poolt ette nähtud;
3. kui kahjustused on tekkinud tootega hoolimatust ümber käimisest, valesti hooldamisest, transportimisel (juhul kui transport oli sooritatud ostja või kolmanda isiku poolt).

Garantiimenetluseks tuleb:

1. Saata vastav avaldus e-post aadressile sepad@sepad.ee. Palume võimalikult täpselt kirjeldada garantiiprobleemi olemust.
2. Võimalusel lisada piltmaterjal.
3. Avaldusse palume märkida oma kontaktandmed, toote nimetus ja ostuarve number.
4. Pärast avalduse saabumist võtame Teiega 14 päeva jooksul ühendust, leppimaks kokku edasine tegevus garantiimenetluse lõpetamiseks.

Pretensiooni esitamine

Vastavalt Võlaõigusseaduse §218 vastutab müüja kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul kauba üleandmisest ostjale. Sealjuures eeldatakse, et 6 kuu jooksul alates kauba ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole just vastuolus kauba või puuduse olemusega.

Kui puudus on tehnoloogilise iseloomuga, võite nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Kui toodet on võimalik parandada, siis asendamist nõuda pole võimalik, kuna see põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulusid. Raha tagastamist on Teil võimalik nõuda vaid juhul, kui toote asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu.

Me ei vastuta, kui toode on kahjustunud ostja süü või hoolimatuse tõttu; defektide eest, mis on tekkinud toote mitteotstarbelise kasutamise tagajärjel ning toote loomuliku füüsilise kulumise ja roostetamise eest tavapärase kasutamise korral.

Puuduse ilmnemisel tuleb:

1. Saata vastav avaldus e-post aadressile sepad@sepad.ee. Palume võimalikult täpselt kirjeldada probleemi olemust.
2. Võimalusel lisada piltmaterjal.
3. Avaldusse palume märkida oma kontaktandmed, toote nimetus ja ostuarve number.
4. Pärast avalduse saabumist võtame Teiega 14 päeva jooksul ühendust, leppimaks kokku edasine tegevus garantiimenetluse lõpetamiseks.