Grill 3

Grill 2 eeskujul valmistatud grill. Tehtud mõned väikesed muudatused originaaliga võrreldes.