Toetus

Alltekst: Saaremaa Sepad - Kevätmessu 2016
Saaremaa Sepad – Kevätmessu 2016

Saaremaa Sepad on taotlenud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) “Loomemajanduse eksporditoetus” meetmest vahendeid sepiste Soome suunalise ekspordi edendamiseks. Meedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetust kasutatakse turu-uuringuteks ning Saaremaa Seppade tuntuse ja maine tõstmiseks. Projekti raames külastatakse Soome messe ja tellitakse reklaami. Nende tegevustega soovime tõestada võimalikele välispartneritele oma usaldusväärsust ning ühtlasi leida uusi ärisidemed Soome turul tegutsemiseks.

Toetussumma: 9636,92€

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne-350x203